داوران و جوایز


فهرست داوران | فهرست جوایز| فهرست نامـزدهــا

 

 

هیات داوران بین الملل

جشنواره حداقل پنج عضو هیات داوران را برای فیلم های بخش مسابقه بین الملل – سینما سعادت منصوب می نماید. جشنواره همچنین حداقل سه عضو هیات داوران جایزه بهترین فیلم کشورهای آسیایی و اسلامی، در بخش های مسابقه و پانوراما، را منصوب می کند. هیچ فردی که نقشی در تهیه یا بهره برداری از فیلم های بخش های رقابتی را داشته باشد، قادر به حضور در هیات داوران نخواهد بود.

جوایز

فیلم های بلند بخش مسابقه بین الملل:

  • سیمرغ زرین بهترین فیلم (برای کارگردان) + ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی (به سهم مساوی برای کارگردان و تهیه کننده)
  • سیمرغ سیمین بهترین کارگردان + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
  • سیمرغ سیمین بهترین بازیگر زن + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
  • سیمرغ سیمین بهترین بازیگر مرد + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
  • سیمرغ سیمین بهترین فیلمنامه + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
  • سیمرغ سیمین جایزه ویژه هیات داوران برای دستاورد هنری در یکی از زمینه های فیلمبرداری، تدوین، موسیقی، طراحی لباس و یا طراحی صحنه + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی

فیلم های کوتاه بخش مسابقه بین الملل:

  • سیمرغ سیمین بهترین فیلم کوتاه + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی

جوایز بخش فیلم های آسیایی:

  • تندیس بهترین فیلم آسیایی ( برای کارگردان ) + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی ( به سهم مساوی برای کارگردان و تهیه کننده )
  • تندیس بهترین کارگردان آسیایی ( برای کارگردان ) + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه محمد امین (ص) برای بهترین اثر در بازتاب ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی:

تندیس + دیپلم افتخار + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی

در آراء هر یک از هیات های داوری، فهرست جوایز نمی بایست شامل جوایز مشترک باشد و هیچ فیلمی نمی تواند بیش از دو جایزه دریافت کند.

جایزه بین المذاهب

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره 2454، کد پستی ۴۳۶۳۱-۱۴۳۴۸
شماره تماس: ۸۸۱۹۴۲۴۸-۸۸۱۹۴۲۵۳-۸۸۱۹۴۲۵۷