جوایز


جوایز

فیلم های بلند بخش مسابقه بین الملل:

  • سیمرغ زرین بهترین فیلم (برای کارگردان) + ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی (به سهم مساوی برای کارگردان و تهیه کننده)
  • سیمرغ سیمین بهترین کارگردان + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
  • سیمرغ سیمین بهترین بازیگر زن + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
  • سیمرغ سیمین بهترین بازیگر مرد + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
  • سیمرغ سیمین بهترین فیلمنامه + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
  • سیمرغ سیمین جایزه ویژه هیات داوران برای دستاورد هنری در یکی از زمینه های فیلمبرداری، تدوین، موسیقی، طراحی لباس و یا طراحی صحنه + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی

فیلم های کوتاه بخش مسابقه بین الملل:

  • سیمرغ سیمین بهترین فیلم کوتاه + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی

جوایز بخش فیلم های آسیایی:

  • تندیس بهترین فیلم آسیایی ( برای کارگردان ) + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی ( به سهم مساوی برای کارگردان و تهیه کننده )
  • تندیس بهترین کارگردان آسیایی ( برای کارگردان ) + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه محمد امین (ص) برای بهترین اثر در بازتاب ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی:

تندیس + دیپلم افتخار + ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی

در آراء هر یک از هیات های داوری، فهرست جوایز نمی بایست شامل جوایز مشترک باشد و هیچ فیلمی نمی تواند بیش از دو جایزه دریافت کند.

جایزه بین المذاهب

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره 2454، کد پستی ۴۳۶۳۱-۱۴۳۴۸
شماره تماس: ۸۸۱۹۴۲۴۸-۸۸۱۹۴۲۵۳-۸۸۱۹۴۲۵۷