دانلود نرم افزار اندروید
دارالفنون
دارالفنون

مخاطبان دارالفنون ( اردوی استعدادیابی ) جوانان مستعد در سرار کشور و در سطح کشورهای منطقه هستند.

هدف این بخش شناسایی و کشف این استعدادها در طول جشنواره و در حین کلاس ها و کارگاه های مختلف آموزشی با حضور سینماگران و اساتید ایرانی و خارجی است. هنرجویان دارالفنون پس از طی این دوره ۶ روزه، به عضویت دائمی این مرکز درخواهند آمند و در نتیجه فعالیت های سینمایی آنها در طول سال مورد پایش و رصد جشنواره قرار خواهد گرفت.

برای آگاهی از آیین نامه ثبت نام دانشجویان دارالفنون، از لینک زیر استفاده نمایید.

آیین نامه