جام جهان‌نما (جشنواره جشنواره‌ها)


 

 

 • ۱۵۰ میلی گرم / ۱۵۰ Milligrams
 • آنیشوارا / Anishoara
 • درود از فوکوشیما / Greetings from Fukushima
 • سرمای قلندر / Cold of Kalandar
 • در آخرین روزهای شهر / In the Last Days of the City
 • پادشاه بلژیکی / KING OF THE BELGIANS
 • شیر / Lion
 • آتش افروز / Pyromaniac
 • انتقاد از خود سگ بورژوا / Self-Criticism of a Bourgeois Dog
 • آموزگار / Teacher
 • اعترافات / The Confessions
 • شهروند برجسته / The Distinguished Citizen
 • سرزمین هرز / Wastelands
 • چوپان / Shepherd
 • باد سیاه / The Dark Wind

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره 2454، کد پستی ۴۳۶۳۱-۱۴۳۴۸
شماره تماس: ۸۸۱۹۴۲۴۸-۸۸۱۹۴۲۵۳-۸۸۱۹۴۲۵۷