گزارش تصویری تقدیر ستاد خبری جشنواره جهانی فجر از کارکنان پردیس چارسو

گزارش تصویری تقدیر ستاد خبری جشنواره جهانی فجر از کارکنان پردیس چارسو

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره 2454، کد پستی ۴۳۶۳۱-۱۴۳۴۸
شماره تماس: ۸۸۱۹۴۲۴۸-۸۸۱۹۴۲۳۵-۸۸۶۷۳۲۷۸