گزارش تصویری حواشی روز پایانی جشنواره جهانی

گزارش تصویری حواشی روز پایانی جشنواره جهانی
لینک کوتاه: http://www.fajriff.com/fa/VNfbI

مطالب مرتبط

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره 2454، کد پستی ۴۳۶۳۱-۱۴۳۴۸
شماره تماس: ۸۸۱۹۴۲۴۸-۸۸۱۹۴۲۳۵-۸۸۶۷۳۲۷۸