گزارش تصویری حواشی روز پایانی جشنواره جهانی

گزارش تصویری حواشی روز پایانی جشنواره جهانی

خيابان شريعتی سه راه طالقانی به طرف ميدان سپاه نبش كوچه طاهريان پلاک ۲۷۶ واحد ۲
تلفن: ۰۲۱۷۷۶۴۴۶۸۰