داوران


جشنواره جهانی فیلم فجر

ناصر تقوایی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

ژوانگ‌‌ژوانگ تیان

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

خوزه لوئیس گوئرین

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

زینب آتاکان

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

امانوئل پرووست

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

ایو فلت

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مجید مجیدی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

گلاب آدینه

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

صحرا کریمی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

جاوید جعفری

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

اسماعیل فروخی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

ماریا ترسا کاوینا

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

اشتفان فوئرنر

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

ماگالی ون ریس

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

سید مصطفی محقق داماد

مروری بر کارنامه

تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982