داوران


جشنواره جهانی فیلم فجر

فلوریان گالنبرگر

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

جسیکا وودورث

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

لخ مایفسکی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

میکو هارادا

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

اوبرتو پازولینی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

فاطمه معتمدآریا

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

رسول صدرعاملی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

دارژان امیر بایو

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

حمیده عمرووا

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

زکی دمیرکوبوز

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

نجیب عیاد

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

کمال تبریزی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

میکال لوگان

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

کاتیا مالاتستا

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

حجت‌الله ایوبی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

آن دمی گروئه

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

رونالدو تولنتینو

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

هوشنگ گلمکانی

مروری بر کارنامه

تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982