جشنواره جهانی فجر و دیپلماسی از زاویه‌ای دیگر


جشنواره جهانی فجر و دیپلماسی از زاویه‌ای دیگر
بخش اول – بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه

بخش دوم – ابراهیم فیاض

بخش سوم – مهدی مطهرنیا

بخش چهارم – عباس عبدی

بخش پنجم – حسین مرعشی

بخش ششم – صادق زیباکلام

بخش هفتم – محمدتقی رهبر

بخش هشتم – احمد مسجدجامعی

بخش نهم – پرویز کاظمی

بخش دهم – معصومه ابتکار

بخش یازدهم – علی اکبر صالحی

بخش دوازدهم – نصرالله پژمانفر

بخش سیزدهم – الیاس حضرتی
بخش چهاردهم – ابراهیم اصغرزاده
بخش پانزدهم – حمیدرضا ترقی

بخش شانزدهم – سعید لیلاز

 

 

 

تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982