داوران


جشنواره جهانی فیلم فجر

جیووانی اسپانیولتی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

محمود کلاری

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

جوانا کاس کراوزه

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

میلچو مانچفسکی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مریلا زارعی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

آدور گوپالاکریشنان

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

دیمیتری آتانیتیس

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

عمار جمال

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

فرهاد اصلانی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

سالومه دموریا

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

سوهان پانشا

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

احمد بویاچوغلو

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

محمدعلی باشه آهنگر

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

برمک اکرم

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

ویرا لانگرووا

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

توماس کرول

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

محمدرضا زائری

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

والری بو دو مارناک

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

رامان چاولا

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

حبیب احمدزاده

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

آصیف رستم‌اف

مروری بر کارنامه

تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982