دست‌ اندرکاران سی‌ و‌ ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر


جشنواره جهانی فیلم فجر

محمد صلواتی فرد

قائم مقام دبیر

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

امير اسفندياری

معاون بين الملل

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

رضا كيانيان

رئيس كاخ جشنواره

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

عليرضا شجاع نوری

مدیر تبادل تجارب سینمایی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

ايرج تقی پور

مدیر طراحی هنری

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

سيف الله صمديان

مدیر رویدادهای ویژه

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

كاميار محسنين

مدیر ارتباطات بين الملل

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

كيوان كثيريان

مدیر رسانه

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

شادمهر راستين

مدیر باشگاه جشنواره

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مهدی يادگاری

مدیر بازار فيلم

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

شهاب اسفندياری

مدیر علمی و دانشگاهی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مازيار ميری

مدیر دارالفنون

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

سيد محسن شاه‌ابراهيمی

مدیر طراحی و معماری كاخ جشنواره

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

احد ميكائيل زاده

مدیر ارتباطات

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

آتوسا قلمفرسایی

مدیر دبیرخانه فیلم‌های ایرانی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

عليرضا امينی

مدیر تشريفات

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

محمدصادق ميركريمی

مدیر اجرایی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

نگار جواهریان

مدیر اجرایی کاخ جشنواره

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

فرزان مهاجرانی

مسئول دبیرخانه الکترونیکی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

افشين اسدزاده

مسئول نمايش و آماده سازي فيلم

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مجتبی حسينی

مسئول اطلاعات و داده پردازی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مصطفی احمدی

مسئول ارتباطات الکترونیک

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

همه دست اندرکاران

جشنواره جهانی فیلم فجر

دریافت فایلPDF

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره ۲۴۵۴، کد پستی ۴۳۶۳۱-۱۴۳۴۸

شماره تماس: ۸۸۱۹۴۲۴۸-۸۸۱۹۴۲۳۵-۸۸۶۷۳۲۷۸
دبیرخانه باشگاه: ۰۹۱۹۸۴۸۷۱۵۰