تیزرهای جشنواره جهانی فیلم فجر


 

وله پوستر اصلی سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر بخش بازار فیلم سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر بخش فانوس خیال سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر بخش سینمای ایتالیا سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر بخش مروری بر سینمای گرجستان سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر بخش جام جهان‌نما (جشنواره جشنواره‌ها) سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر بخش مستند زیر ذره‌بین سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر بخش بازسازی کلاسیک‌ها سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر بخش زیتون‌های زخمی سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر بخش زنگ سینما سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر بخش دارالفنون سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر اصلی سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وله پوستر بخش سینمای سعادت (مسابقه بین‌الملل) سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982