دست‌‌اندرکاران


جشنواره جهانی فیلم فجر

امیر اسفندیاری

معاون دبیر و رئیس دبیرخانه مرکزی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

محمد صلواتی‌فرد

مشاور ارشد دبیر

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

رضا کیانیان

رئیس کاخ جشنواره

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

ایرج تقی‌پور

مدیر هنری

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

کامیار محسنین

مدیر ارتباطات بین‌الملل

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

کیوان کثیریان

مدیر رسانه و ارتباطات

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مازیار میری

مدیر کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاهی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

علیرضا امینی

مدیر تشریفات

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

فاطمه جواهرساز

مدیر بازار فیلم

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

افشین اسدزاده

مدیر امور نمایش

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

محمدصادق میرکریمی

مدیر پشتیبانی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

میثم مزلقانی

مدیر رویدادهای ویژه

مروری بر کارنامه

تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2021 - 1982