گزارش تصویری تقدیر ستاد خبری جشنواره جهانی فجر از کارکنان پردیس چارسو

گزارش تصویری تقدیر ستاد خبری جشنواره جهانی فجر از کارکنان پردیس چارسو

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره ۲۴۵۴، کد پستی ۴۳۶۳۱-۱۴۳۴۸

شماره تماس: ۸۸۱۹۴۲۴۸-۸۸۱۹۴۲۳۵-۸۸۶۷۳۲۷۸
دبیرخانه باشگاه: ۰۹۱۹۸۴۸۷۱۵۰