گزارش تصویری حواشی روز پایانی جشنواره جهانی

گزارش تصویری حواشی روز پایانی جشنواره جهانی
لینک کوتاه: https://www.fajriff.com/fa/VNfbI

مطالب مرتبط

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره ۲۴۵۴، کد پستی ۴۳۶۳۱-۱۴۳۴۸

شماره تماس: ۸۸۱۹۴۲۴۸-۸۸۱۹۴۲۳۵-۸۸۶۷۳۲۷۸
دبیرخانه باشگاه: ۰۹۱۹۸۴۸۷۱۵۰