یادداشت روبرت صافاریان بر فیلم «سینما نوو»/ روح یک نهضت سینمایی

یادداشت روبرت صافاریان بر فیلم «سینما نوو»/ روح یک نهضت سینمایی

روبرت صافاریان منتقد و پژوهشگر سینمایی در یادداشتی پیرامون فیلم «سینما نوو» به این فیلم سینمایی که در جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در آمده، پرداخته است.

 

به گزارش ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر، متن کامل این یادداشت را در ادامه می توانید بخوانید:

 

معرفی تاریخ یک جنبش سینمایی ملی در نود دقیق های هدف بلندپروازان های است و این کار یست که اریک روشا کارگردان فیلم مستند سینما نوو به خوبی از عهده آن برآمده است. البته از چنین فیلمی نباید انتظار تحلیل چرایی پیدایش و فراز و فرودهای جنبش و موشکافی در نقش ت کتک فیل مها و کارگردا نها را داشت )کما اینکه ما هم در موقعیتی نیستیم که بتوانیم درباره تحلی لهای عمیق از این دست به داوری بنشینیم. کدا ممان فیل مهای سینمای نو برزیل را  مگر یکی دو فیلم از سر تصادف  دید هایم؟(، همین که فیلم بتواند روح جنبش

و نقاط عطف سرگذشت آن را در معرض دید ما بگذارد کار مهمی کرده است. سینما نوو با مونتاژ انبوهی از تصویرها از فیل مهای کارگردا نهای گوناگون و تک ههایی از حر فهای فیلمسازان مهم این دوره توانسته است روح عصیان فیلمسازان جوانی را که م یخواستند دستور زبان جدیدی برای سینما بیافرینند که از فرهنگ بومی تغذیه م یکند و جهان را با آن دگرگون کنند، به خوبی به نمایش بگذارد. در عین حال، داستان سینمای نو برزیل چنان که اریک روشا در معرض دیدگان ما م یگذارد، داستان آشنای شروعی پرشور، موفقی تهای بزرگ، کامیاب یهای جهانی، شکس ت در گیشه، آمیخته به تاریخ سیاسی و سیر از جوانی و شورید هگی به پختگی و واق عبینی است.

 

لینک کوتاه: https://www.fajriff.com/fa/mPPTT

تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982