گزارش تصویری بازدید رییس سازمان سینمایی از کاخ جشنواره

عکاس: سحر قریبگزارش تصویری نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر / ۲

عکاس: محمدرضا جنیدی فر


گزارش تصویری نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر / ۱

عکاس : نازگل جهانی


آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره ۲۴۵۴، کد پستی ۴۳۶۳۱-۱۴۳۴۸

شماره تماس: ۸۸۱۹۴۲۴۸-۸۸۱۹۴۲۳۵-۸۸۶۷۳۲۷۸
دبیرخانه باشگاه: ۰۹۱۹۸۴۸۷۱۵۰