پنچ شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷-پردیس سینمایی چارسو


با جشنواره فیلم کوتاه آلمان

جام جهان نما

جلوگاه شرق

زنگ هفتم

زیتون های زخمی

سینمای سعادت

فانوس خیال

مروری بر آثار سینمای ایتالیا

مروری بر آثار سینمای گرجستان

مستد زیر ذره بین

نمایش فیلم های کلاسیک مرمت شده

نمایش ها بازار

نمایش ویژه - بهترین کشورها

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره ۲۴۵۴، کد پستی ۴۳۶۳۱-۱۴۳۴۸

شماره تماس: ۸۸۱۹۴۲۴۸-۸۸۱۹۴۲۳۵-۸۸۶۷۳۲۷۸
دبیرخانه باشگاه: ۰۹۱۹۸۴۸۷۱۵۰