فیــــــــــلم هــــــــــا

آخرین شاهزاده
 • سینمایی
 • ۲۰۱۶
 • ۱۲۷ دقیقه
 • کره‌ای

کشور: کرهٔ جنوبی

کارگردان: هور جین-هو

تاج و تخت
 • سینمایی
 • ۲۰۱۵
 • ۱۲۵ دقیقه
 • کره‌ای

کشور: کرهٔ جنوبی

کارگردان: لی جون‌ کی

تور
 • سینمایی
 • ۲۰۱۶
 • ۱۱۶ دقیقه
 • کره‌ای

کشور: کرهٔ جنوبی

کارگردان: کیم کی-دوک

تونل
 • سینمایی
 • ۲۰۱۶
 • ۱۲۶ دقیقه
 • کره‌ای

کشور: کرهٔ جنوبی

کارگردان: کیم سئونگ هان

قطاری به سوی بوسان
 • سینمایی
 • ۲۰۱۶
 • ۱۱۸ دقیقه
 • کره‌ای

کشور: کرهٔ جنوبی

کارگردان: یئون سانگ هو

کلید شانس
 • سینمایی
 • ۲۰۱۶
 • ۱۱۲ دقیقه
 • کره‌ای

کشور: کرهٔ جنوبی

کارگردان: لی گائه-بیوک

میز
 • سینمایی
 • ۲۰۱۶
 • ۷۲ دقیقه
 • کره‌ای

کشور: کرهٔ جنوبی

کارگردان: کیم جونگ کوآن


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982