فیــــــــــلم هــــــــــا

ُشرطه
 • سینمایی
 • ۲۰۲۰
 • ۱۰۸ دقیقه
 • دانمارکی

کشور: دانمارک

کارگردان: فردریک لوییس وید

آخرالزمان
 • سینمایی
 • ۲۰۲۰
 • ۱۲۰ دقیقه
 • دانمارکی

کشور: دانمارک

کارگردان: یوناس کاروپ یورت

سواران عدالت
 • سینمایی
 • ۲۰۲۰
 • ۱۱۶ دقیقه
 • دانمارکی

کشور: دانمارک

کارگردان: آندرس توماس ینسن

عمو
 • سینمایی
 • ۲۰۱۹
 • ۱۱۰ دقیقه
 • دانمارکی

کشور: دانمارک

کارگردان: فرل پیترسن


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982