آنیس دوویکتور: آموزش جایگاه مهمی در برنامه‌ریزی جشنواره‌های ایرانی دارد

استاد دانشگاه سوربن با جدایی بخش ملی و جهانی فجر از هم مخالف است.


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982