کارگاه کارگردانی بهمن فرمان‌آرا در جشنواره جهانی برگزار شد

بهمن فرمان‌آرا برای برگزاری کارگاه کارگردانی به سی و پنجمین جشنواره جهانی فجر آمد.


بهمن فرمان‌آرا به کاخ جشنواره می‌آید

بهمن فرمان‌آرا امروز یکشنبه در پنجمین روز از برگزاری این رویداد به کاخ سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر می آید.


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982