گزارش تصویری بازدید میهمانان خارجی جشنواره جهانی از شهرک سینمایی غزالی / ۲

میهمانان خارجی جشنواره جهانی فیلم فجر و هنرجویان دارالفنون از شهرک سینمایی غزالی بازدید کردند – عکاس: آرشا عقیقی.


حضور مهمانان خارجی جشنواره جهانی در شهرک سینمایی غزالی

جمعی از مهمانان خارجی جشنواره جهانی فیلم فجر به همراه هنرجویان بخش دارالفنون صبح سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه از شهرک سینمایی غزالی دیدن کردند.


گزارش تصویری بازدید میهمانان خارجی جشنواره جهانی از شهرک سینمایی غزالی / ۱

میهمانان خارجی جشنواره جهانی فیلم فجر و هنرجویان دارالفنون از شهرک سینمایی غزالی بازدید کردند – عکاس: آرشا عقیقی.


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2021 - 1982