«پَنِل فرصت های فیلم کوتاه» با حضور آلمانی‌ها برگزار شد
جشنواره‌های فیلم کوتاه مهمترین دستاورد سینمایی ۱۰ سال اخیر آلمان هستند

در پنل «فرصت های فیلم کوتاه» که با حضور کارشناسان آلمانی برگزار شد مهم ترین دستاورد سینمایی آلمان در ۱۰ سال اخیر جشنواره های فیلم کوتاه اعلام شد.


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982