انتخاب فیلمنامه خوب، اولین وظیفه کارگردان است

مجتبی راعی درباره ویژگی‌های یک کارگردان حرفه‌ای و برخورد او با فیلمنامه و تحلیلش از متن صحبت کرد.


مجتبی راعی:
بخش بین الملل از زیر سایه جشنواره ملی بیرون آمده است

مجتبی راعی تاکید کرد استقلال جشنواره جهانی فیلم فجر به تثبیت و دیده شدن آن می انجامد.


راعی به دارالفنون می‌آید/ برگزاری دو کارگاه در روز پنجم جشنواره

بخش دارالفنونِ جشنواره جهانی فیلم فجر در پنجمین روز برگزاری این رویداد، میزبان مجتبی راعی، پرویز آبنار و گیوم دوسی می‌شود.


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2021 - 1982