محمد اطبایی:
تمرکز بر تعامل سینمایی با کشورهای منطقه جشنواره جهانی فیلم فجر را هویت‌مند می‌کند

محمد اطبایی قیاس بازار فیلم جشنواره جهانی فیلم فجر با دیگر جشنواره‌های جهان را نادرست خواند و پیشنهادهایی برای هویت‌مندتر شدن این رویداد سینمایی بیان کرد.


محمد اطبایی:
از فرصت جشنواره جهانی برای اکران فیلم‌های خارجی استفاده کنیم

یک کارشناس حوزه پخش بین الملل جشنواره جهانی فیلم فجر را فرصتی برای اکران فیلم خارجی می‌داند.


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982