سینماگر ژاپنی به دارالفنون می‌آید

نوبوهیرو سوا استاد دانشگاه سینما در ژاپن یکشنبه شب در قالب برنامه‌های دارالفنون کارگاه آموزشی برگزار می‌کند.


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982