واحد مصطفایف:
جشنواره جهانی فیلم فجر به دنیا پیام صلح می‌دهد

فیلمساز آذربایجانی معتقد است جشنواره جهانی فیلم فجر به دنیا پیام صلح و آشتی می‌دهد.


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2021 - 1982