فجر و جشنواره تفلیس باید کانال‌های ارتباطی را نگه دارند

گاگا چخیدزه مدیر جشنواره بین‌المللی فیلم تفلیس می‌گوید جشنواره فجر امسال به طور کامل سازماندهی‌شده بود.


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982