فیــــــــــلم هــــــــــا

روزهای آخر
 • کوتاه
 • ۲۰۱۶
 • ۱۱ دقیقه
 • اسپانیایی

کشور: اسپانیا, پرو

کارگردان: آرتورو لیون یرنا

زمزمه‌های باد
 • کوتاه
 • ۲۰۱۶
 • ۱۴ دقیقه
 • فرانسوی

کشور: فرانسه

کارگردان: لویک ژوئن

سکوت
 • کوتاه
 • ۲۰۱۶
 • ۱۵ دقیقه
 • ایتالیایی

کشور: فرانسه, ایتالیا

کارگردان: علی عسگری

سوفیچکا
 • سینمایی
 • ۲۰۱۶
 • ۷۸ دقیقه
 • آبخازی

کشور: روسیه

کارگردان: کی را کوالینکو

شب دراز فرانسیسکو سانتیس
 • سینمایی
 • ۲۰۱۶
 • ۷۸ دقیقه
 • اسپانیایی

کشور: آرژانتین

کارگردان: فرانسیسکو مارکز

غیرانسانی
 • کوتاه
 • ۲۰۱۶
 • ۸ دقیقه
 • روسی

کشور: روسیه

کارگردان: دانیل دمیدف

کواترتندتا
 • سینمایی
 • ۲۰۱۶
 • ۸۹ دقیقه
 • اسپانیایی

کشور: اسپانیا, فرانسه

کارگردان: پل رودریگز

کوری
 • سینمایی
 • ۲۰۱۶
 • ۱۱۰ دقیقه
 • لهستانی

کشور: لهستان

کارگردان: ریشارد بوگایسکی

گناهکاران
 • سینمایی
 • ۲۰۱۶
 • ۱۱۵ دقیقه

کشور: کلمبیا

کارگردان: ایوان دی گائونا


تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2020 - 1982